Декларация за ограничена отговорност

Информационната интернет страница е разработена от "Берлин-Хеми/А. Менарини България" ЕООД, с адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 90, за потребителите в България.

Нашите интернет страници са създадени с цел предоставяне на информация за компанията ни, продуктите ѝ и други наши услуги. Те са внимателно съставени и прегледани. Независимо от това, че полагаме усилия съдържанието им да бъде точно, пълно и актуално обаче, ние не можем да поемем изрична или подразбираща се отговорност за него. Тези страници предоставят обща информация и по никакъв начин не заместват консултация с медицински специалист.

Препоръчва се употребата или приложението на продуктите, споменати на тази интернет страница, да се осъществяват след запознаване с информацията, приложена към продуктите, и при необходимост след предварителна консултация с лекар или фармацевт. По тази причина се изключват твърдения или компенсации за щети, възникнали пряко или косвено, вследствие използването на интернет страницита и информацията, съдържаща се в нея.

Авторските права върху материалите, публикувани на тези интернет страници, принадлежат на BERLIN-CHEMIE AG и всеки акт на възпроизвеждане, отпечатване, копиране и използване на тези материали е разрешен само за лично ползване и за употреба с нетърговски цели.

Всички наименования на медицинските изделия, използвани на тази интернет страница, са регистрирани (запазени) търговски марки и могат да бъдат използвани, независимо с каква цел, само с писменото съгласие на "Берлин-Хеми/А. Менарини България" ЕООД.

Всички продукти Quixx®, споменати на тази интернет страница, са медицински изделия, означени са с СЕ марка и са разрешени за продажба в България в съответствие с приложимите закони. Никаква част от публикуваната на тази интернет страница информация не представлява оферта по смисъла на гражданското законодателство.

Запазваме изрично правото си да променяме съдържанието на нашите интернет страниците по всяко време.

© BERLIN-CHEMIE AG